گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1402/10/27 - 10:39
كد :13

بازدید فرماندار شهرستان بهارستان

ازدید فرماندار شهرستان آقای عبداله نوحی و معاون عمران فرمانداری آقای سید ناصر موسوی و مشاور و مدیر حوزه فرمانداری آقای رحمان زاده ، که طی این بازدید آقای عبداله نوحی اظهار داشت در رفع موانع تولید و ایجاد اشتغال در شهرستان بهارستان مجموعه فرمانداری از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

ازدید فرماندار شهرستان بهارستان به همراه معاون عمران و مشاور حوزه فرمانداری